Implementatiemanager eNIK

Locatie
Den Haag
Startdatum
17/08/2020
Einddatum
16/08/2021
Uren
32
Klant
AevesBenefit
Aanvraagnummer
SRQ142850
Share this request:

Samen met Aeves Benefits zijn wij op zoek naar een Implementatiemanager eNIK voor de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.
Voorstellen kan tot 5 augustus 9:00 uur. 

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
RvIG is de autoriteit en regisseur van het veilig en betrouwbaar gebruik van identiteitsgegevens.
RvIG beheert de Basisregistratie Personen (BRP) en de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA) en is verantwoordelijk voor de technische systemen voor de opslag en uitwisseling van persoonsgegevens. We geven de burgerservicenummers uit, die de basis vormen voor de uitwisseling van die gegevens. En we beheren de reisdocumenten van het koninkrijk.
In een constant veranderende samenleving is de veiligheid en betrouwbaarheid van identiteitsgegevens van essentieel belang.

Project
Bij RvIG is sinds 4 oktober 2018 het Programma Realisatie en Implementatie eID/eIDAS gestart om de producten/diensten die onderdeel gaan vormen van het nieuwe eID- en eIDAS-stelsel te realiseren en te borgen in de organisatie. Eén van de projecten betreft de introductie van de elektronische identiteitskaart, de zogenaamde ‘eNIK’.
Met de eNIK kunnen burgers zich in de toekomst eenvoudiger en op een hoger betrouwbaarheidsniveau digitaal authentiseren via DigiD (DigiD Hoog). Bij het ministerie van BZK is de uitrol van DigiD Hoog bij de uitvoeringsorganisatie Logius belegd. De uitrol van DigiD Hoog met de publieke middelen eRijbewijs en eNIK wordt in samenwerking met de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en Logius uitgevoerd. . In het programma werken RvIG en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) (eRijbewijs) met Logius samen. Logius is opdrachtgever aan RvIG voor de introductie van de eNIK
Het project is per 1 april 2017 de realisatiefase in gegaan en zijn rond 1 juli 2020 als ‘technisch gereed’ vastgesteld. Met het technisch gereed zijn, betekent het dat het elektronische deel van de identiteitskaart en de decentrale systemen bij de uitgevende instanties zijn aangepast. Daarnaast zijn de systemen om de aanvraag, productie en uitgifte van de eNIK ingericht en wordt een nieuw centraal register voor de gegevens en statussen van alle uitgegeven reisdocumenten (BR) opgeleverd. De opgeleverde producten/diensten zijn per 1 juli 2019 in beheer worden genomen bij onze leverancier, maar bij RvIG.
De producten/diensten zullen echter nog niet in gebruik kunnen worden genomen, omdat de benodigde wetgeving (Wet Digitale Overheid) en de Paspoortwet pas vanaf 1 januari 2021 van kracht worden. Vanaf die datum zal dan de eNIK uitgereikt kunnen worden aan de burgers bij de balies van de uitgevende instanties.
Vanaf de datum van ‘technisch gereed’ zijn van de producten/diensten, is de implementatiefase van start gegaan. Tijdens de implementatiefase zal de uitreiking van de documenten aan de balies van de uitgevende instanties in Nederland (gemeenten), de consulaire posten in het buitenland, de vertegenwoordigingen in de Caribische landen en de openbare lichamen op de BES-eilanden worden voorbereid.
Daarnaast zal het beheer van de diverse producten/diensten in lijn met de gehele implementatie van eID/eIDAS bij RvIG verder geborgd moeten worden in de organisatie van RvIG, waarmee rekening wordt gehouden met de governance van DigiD Hoog en eID binnen BZK.
De implementatie van eNIK is een complex traject met veel afhankelijkheden (zoals de wetgeving), maar ook de implementatie van de eID in het algemeen in Nederland.

Opdrachtomschrijving
RvIG is op zoek naar een Implementatiemanager voor het project eNIK. De implementatiemanager is verantwoordelijk voor de implementatie van de Nederlandse Identiteitskaart e-functionaliteiten, zoals in voorgaande paragraaf beschreven. De implementatiemanager is ook verantwoordelijk voor het verantwoorden naar de interne opdrachtgever (programmamanager Realisatie en Implementatie eID(AS)) en het realiseren van samenhang in de keten.
Het project krijgt veel bestuurlijke- en politieke aandacht. Het is de taak van de implementatiemanager politiek en bestuurlijke risico’s binnen de implementatiefase van het project te signaleren en gevoel te hebben bij een goede samenwerking met beleidsafdelingen en opdrachtgever.
Daarnaast zal in beheerfase de eNIK en BR doorontwikkeld moeten worden om een uitrol met DigiD Hoog mogelijk te maken. Dit moet in goede samenwerking met de beheerorganisatie en de leverancier moeten gaan plaatsvinden.

Taken
• Het organiseren van de introductie van de eNIK bij de uitgevende instanties, zoals de gemeenten
• Het organiseren van de uitrol van eNIK met DigiD Hoog
• Het verzorgen van externe stakeholdersmanagement in het kader van deze implementatie
• Het aansturen van de leverancier van de eNIK’s voor de introductie van de eNIK
• Het sturen op de verschillende afhankelijkheden en risico’s die voortkomen uit het wetgevingstraject en het implementatietraject eID bij BZK
• Projectmanagement: het bewaken van de planning, budget, kwaliteit en resourceplanning en rapporteren over voortgang.

EISEN:
Kandidaat beschikt minimaal over een diploma op HBO/WO-niveau.
Kandidaat beschikt over kennis van Implementatie en Stakeholdersmanagement.
Kandidaat heeft werkervaring op het gebied van stakeholdersmanagement.

WENSEN:
Mate waarin de kandidaat kennis heeft van ICT-projecten.
Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met implementatie en stakeholdersmanagement.
Mate waarin de kandidaat over de competentie “Organisatievermogen” en genoemde vaardigheden beschikt. Dit dient middels concrete voorbeelden duidelijk te blijken uit de aanbieding en de motivatie.
Mate van ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever.

Inhuurdesk Aeves

Inschrijven
Den Haag
32
17/08/2020
31/07/2020
16/08/2021
AevesBenefit
SRQ142850
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Den Haag
17/08/2020
16/08/2021
32

Samen met Aeves Benefits zijn wij op zoek naar een Implementatiemanager eNIK voor de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.
Voorstellen kan tot 5 augustus 9:00 uur. 

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
RvIG is de autoriteit en regisseur van het veilig en betrouwbaar gebruik van identiteitsgegevens.
RvIG beheert de Basisregistratie Personen (BRP) en de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA) en is verantwoordelijk voor de technische systemen voor de opslag en uitwisseling van persoonsgegevens. We geven de burgerservicenummers uit, die de basis vormen voor de uitwisseling van die gegevens. En we beheren de reisdocumenten van het koninkrijk.
In een constant veranderende samenleving is de veiligheid en betrouwbaarheid van identiteitsgegevens van essentieel belang.

Project
Bij RvIG is sinds 4 oktober 2018 het Programma Realisatie en Implementatie eID/eIDAS gestart om de producten/diensten die onderdeel gaan vormen van het nieuwe eID- en eIDAS-stelsel te realiseren en te borgen in de organisatie. Eén van de projecten betreft de introductie van de elektronische identiteitskaart, de zogenaamde ‘eNIK’.
Met de eNIK kunnen burgers zich in de toekomst eenvoudiger en op een hoger betrouwbaarheidsniveau digitaal authentiseren via DigiD (DigiD Hoog). Bij het ministerie van BZK is de uitrol van DigiD Hoog bij de uitvoeringsorganisatie Logius belegd. De uitrol van DigiD Hoog met de publieke middelen eRijbewijs en eNIK wordt in samenwerking met de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en Logius uitgevoerd. . In het programma werken RvIG en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) (eRijbewijs) met Logius samen. Logius is opdrachtgever aan RvIG voor de introductie van de eNIK
Het project is per 1 april 2017 de realisatiefase in gegaan en zijn rond 1 juli 2020 als ‘technisch gereed’ vastgesteld. Met het technisch gereed zijn, betekent het dat het elektronische deel van de identiteitskaart en de decentrale systemen bij de uitgevende instanties zijn aangepast. Daarnaast zijn de systemen om de aanvraag, productie en uitgifte van de eNIK ingericht en wordt een nieuw centraal register voor de gegevens en statussen van alle uitgegeven reisdocumenten (BR) opgeleverd. De opgeleverde producten/diensten zijn per 1 juli 2019 in beheer worden genomen bij onze leverancier, maar bij RvIG.
De producten/diensten zullen echter nog niet in gebruik kunnen worden genomen, omdat de benodigde wetgeving (Wet Digitale Overheid) en de Paspoortwet pas vanaf 1 januari 2021 van kracht worden. Vanaf die datum zal dan de eNIK uitgereikt kunnen worden aan de burgers bij de balies van de uitgevende instanties.
Vanaf de datum van ‘technisch gereed’ zijn van de producten/diensten, is de implementatiefase van start gegaan. Tijdens de implementatiefase zal de uitreiking van de documenten aan de balies van de uitgevende instanties in Nederland (gemeenten), de consulaire posten in het buitenland, de vertegenwoordigingen in de Caribische landen en de openbare lichamen op de BES-eilanden worden voorbereid.
Daarnaast zal het beheer van de diverse producten/diensten in lijn met de gehele implementatie van eID/eIDAS bij RvIG verder geborgd moeten worden in de organisatie van RvIG, waarmee rekening wordt gehouden met de governance van DigiD Hoog en eID binnen BZK.
De implementatie van eNIK is een complex traject met veel afhankelijkheden (zoals de wetgeving), maar ook de implementatie van de eID in het algemeen in Nederland.

Opdrachtomschrijving
RvIG is op zoek naar een Implementatiemanager voor het project eNIK. De implementatiemanager is verantwoordelijk voor de implementatie van de Nederlandse Identiteitskaart e-functionaliteiten, zoals in voorgaande paragraaf beschreven. De implementatiemanager is ook verantwoordelijk voor het verantwoorden naar de interne opdrachtgever (programmamanager Realisatie en Implementatie eID(AS)) en het realiseren van samenhang in de keten.
Het project krijgt veel bestuurlijke- en politieke aandacht. Het is de taak van de implementatiemanager politiek en bestuurlijke risico’s binnen de implementatiefase van het project te signaleren en gevoel te hebben bij een goede samenwerking met beleidsafdelingen en opdrachtgever.
Daarnaast zal in beheerfase de eNIK en BR doorontwikkeld moeten worden om een uitrol met DigiD Hoog mogelijk te maken. Dit moet in goede samenwerking met de beheerorganisatie en de leverancier moeten gaan plaatsvinden.

Taken
• Het organiseren van de introductie van de eNIK bij de uitgevende instanties, zoals de gemeenten
• Het organiseren van de uitrol van eNIK met DigiD Hoog
• Het verzorgen van externe stakeholdersmanagement in het kader van deze implementatie
• Het aansturen van de leverancier van de eNIK’s voor de introductie van de eNIK
• Het sturen op de verschillende afhankelijkheden en risico’s die voortkomen uit het wetgevingstraject en het implementatietraject eID bij BZK
• Projectmanagement: het bewaken van de planning, budget, kwaliteit en resourceplanning en rapporteren over voortgang.

EISEN:
Kandidaat beschikt minimaal over een diploma op HBO/WO-niveau.
Kandidaat beschikt over kennis van Implementatie en Stakeholdersmanagement.
Kandidaat heeft werkervaring op het gebied van stakeholdersmanagement.

WENSEN:
Mate waarin de kandidaat kennis heeft van ICT-projecten.
Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met implementatie en stakeholdersmanagement.
Mate waarin de kandidaat over de competentie “Organisatievermogen” en genoemde vaardigheden beschikt. Dit dient middels concrete voorbeelden duidelijk te blijken uit de aanbieding en de motivatie.
Mate van ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever.

Inloggen